Avfallshämtning för villa och radhus

Du som bor i villa eller radhus kan välja mellan tre olika grundabonnemang för avfallshämtning. Oavsett vilket abonnemang du har ska du sortera returpapper och förpackningar till återvinning och lämna dem till återvinningsstation eller återvinningscentral. Farligt avfall, el-avfall och grovavfall lämnas till återvinningscentral eller SÖRABs mobila återvinningscentral. Hela saker så som möbler och kläder är det bättre att sälja eller skänka. Human Bridge har behållare för textilåtervinning- och återanvändning runt om i kommunen.

Avfallstaxan är så kallat miljöstyrande vilket betyder att du som väljer att sortera ut matavfall och/eller väljer ett lägre hämtningsintervall får en lägre avgift än dem som inte gör det.

Danderyds kommuns avfallstaxa

Abonnemang matavfall och restavfall

Abonnemanget innebär att du deltar i kommunens insamling av matavfall för produktion av biogas och biogödsel. Du får ett brunt matavfallskärl på 140 liter, papperspåsar för matavfall och en påshållare utan kostnad. Du behåller det grå kärlet för restavfallet och båda kärlen töms samtidigt oavsett hämtningsintervall (undantaget hämtning 13 gånger per år då restavfallet hämtas var fjärde vecka och matavfallet varannan vecka). 

Abonnemang hemkompost och restavfall

Abonnemanget innebär att du själv tar hand om ditt matavfall genom att kompostera det i din egen hemkompost. Hemkomposten ska vara skadedjurssäker och isolerad. Du står själv för införskaffande och skötsel av komposten och behåller ditt gråa kärl för restavfall. Du som vill kompostera ska anmäla din kompost till Miljö och Stadsbyggnadskontoret som behandlar din anmälan.

Hemkompost

Abonnemang osorterat restavfall

Abonnemanget innebär att du inte deltar i kommunens insamling av matavfall och lämnar restavfall och matavfall osorterat i ditt kärl för restavfall.

Gällande hämtintervall 39 tömningar/år

För hämtintervall 39 ggr/år hämtas restavfall samt utsorterat matavfall varje vecka mellan v.16-39. Övriga veckor hämtas avfallet varannan vecka.

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2022-01-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.