Nya avfallsföreskrifter

Förändringstakten i samhället är hög både på lokal och global nivå och avfallsbranschen är inget undantag. För att Danderyds kommun ska kunna möta förändringarna behöver kommunens avfallsföreskrifter uppdateras.

De avfallsföreskrifter som gäller för Danderyds kommun nu antogs 2015 och sedan dess har mycket hänt. Lagstiftningen har ändrats, en ny nationell avfallsplan har tillkommit och nya vägledande underlag har upprättats.

Tekniska kontoret har därför arbetat fram ett förslag som ska anpassa de kommunala avfallsföreskrifterna till lagstiftning och riktlinjer samt efter medborgarnas behov.

Som stöd i utvecklingen av förslaget för nya avfallsföreskrifterna har vi använt Avfall Sveriges underlag (Rapport 2017:01) för avfallsföreskrifter och anpassat dessa till kommunens specifika förhållanden.

Vad är nytt i förslaget?

Vad är nytt i förslaget?

Mestadels formalia

I förslaget för nya avfallsföreskrifter finns det en hel del förändringar av formalia. I de föreslagna avfallsföreskrifterna föreslås 37 stycken helt nya paragrafer, 76 stycken förändrade och 6 stycken oförändrade paragrafer.

De största förändringarna för invånare och verksamheter

 1. Ett av de viktigaste förslagen berör verksamheter och handlar om möjligheten att installera så kallade kombitankar.  Det medför flera nya paragrafer som reglerar till exempel installation och tillgänglighetskrav.
 2. Övriga förslag på förändringar är definitionen av fettavskiljarslam.
 3. Förändring i fördelning av ansvar mellan tekniska nämnden och miljö-och hälsoskyddsnämnden när det gäller dispens och undantagsärenden.
 4. Förändrade tidsintervall för dispenser.
 5. Förtydligande i reglering av avgift för avfallshanteringen.
 6. Förtydligande av ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare och annan (exempelvis arrangörer för evenemang).
 7. Reglering för att åberopa fel eller dröjsmål.
 8. Reglering för åtgärder om föreskrifter ej följs.
 9. Extrema förhållanden och force majeure.
 10. Farbar väg och förslag på reglering vid ny- och ombyggnation av avfallsutrymmen.
 11. Likaså föreslås ett avsnitt om fallfrukt.
Så kan du tycka till

Så kan du tycka till

Mellan den 21 januari och den 17 mars är renhållningsordningen med nya avfallsföreskrifter och ny avfallsplan ute på samråd och utställning.

Det betyder att du som invånare, verksamhet eller annan intressent kan tycka till om innehållet och lämna synpunkter. Det är en del av den demokratiska processen.

Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter. Det finns flera sätt att göra det på.

För avfallsplanen 2021 - 2032 kan du skicka in dem via ett formulär på SÖRAB:s webb

Formulär för avfallsplanen 2021-2032

Du kan också skicka in dina synpunkter för såväl avfallsplan som avfallsföreskrifter till avfall@danderyd.se eller via post till Danderyds kommun.

Kontaktuppgifter till Danderyds kommun

Kom ihåg att dina synpunkter ska märkas med namn och diarienummer för att det ska gälla som officiell synpunkt. Märk med följande information:

 • Avfallsföreskrifter TN 2019/0171
 • Avfallsplan 2021–2032 TN 2017/0068

Avfallsföreskrifter, nedladdningsbar utställningsversion (5 dokument)

Utställningsversion Förslag till avfallsföreskrifter Danderyds kommun

Bilaga 1 Hämtningsområden

Bilaga 2 Avfallsfraktioner och emballering

Bilaga 3 Allmänna råd

Bilaga 4 Ärendehantering

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.