Insamling av kosmetiskt avfall

Visste du att en del kosmetiska produkter kan innehålla ämnen som är skadliga för människors hälsa och miljö. Därför måste det samlas in och hanteras på ett särskilt sätt? Danderyds kommun inleder nu ett samarbete med kosmetikakedjan KICKS för att förenkla för kommuninvånare att lämna detta avfall.

Nagellack, deodorant, parfym, sprayburkar och hårfärg är alla exempel på produkter som inte ska slängas i den vanliga soptunnan, eller spolas ned i avloppet, utan lämnas separat för vidare hantering. Detta eftersom de kan innehålla ämnen som inte ska hamna i mark eller vattendrag.

Kosmetiskt avfall kan sedan tidigare lämnas till SÖRABs återvinningscentraler (vanliga och den mobila). Nytt är att kommuninvånare nu kan lämna kosmetiskt avfall hos kosmetikakedjan KICKS som har en butik i Mörby Centrum.

  • Vi vill göra det lättare för folk att lämna in kosmetiskt avfall och tycker att Mörby Centrum, där många människor passerar, är en bra plats för detta, säger Camilla Molina Muga, avfallsplanerare i kommunen. Vi hoppas också med denna insamling att kunskap sprids att ämnen i dessa produkter kan vara miljö- och hälsofarliga. I naturen kan de dessutom reagera med varandra vilket kan orsaka andra skadliga effekter, fortsätter hon.

Givetvis är det gratis att lämna in kosmetiskt avfall till KICKS och detta oavsett varumärke och var produkterna är köpta. Avfallet hämtas sedan av kommunen som lämnar det vidare till det kommunala avfallsbolaget SÖRAB som ser till att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt. På så sätt säkerställs en god hantering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.