Så kommer vi hämta dina förpackningar hemma

Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara på plats. Kommunen har nu beslutat om system för insamlingen. De tvådelade kärl som kommer att ställas ut till enfamiljshus kan du se provexemplar av under maj månad i Mörby centrum. Fyll gärna även i vår enkät med frågor kopplat till hur den nya insamlingstjänsten ska utformas. Länk finns längst ned på denna sida.

Varför fastighetsnära insamling?

Senast den 1 januari 2027, ska ha förpackningar av plast, papper, glas och metall, enligt ny lagstiftning, hämtas i direkt anslutning till fastigheten. Syftet med detta är att öka återvinningen genom att göra det lätt att göra rätt. För kommunerna gäller det att välja vilket system som ska tillämpas för insamlingen.

Tekniska nämnden beslutade den 14 mars 2024 om hur den fastighetsnära insamlingen av förpackningar ska vara organiserad i Danderyds kommun för enfamiljshus och mindre flerfamiljshus som kan ha samma lösning som enfamiljshus.

Två fraktioner i samma kärl

Kommunen har valt ett valt ett välbeprövat system med tvådelade kärl samt en sidolösning. Detta innebär att dagens mat- och restavfallskärl kompletteras med följande grundabonnemang för förpackningar:

  • Ett kärl (240 liter) för förpackningar av papper och plast med tömning varannan vecka.
  • Ett kärl (190 liter) för förpackningar av färgat- och ofärgat glas med tömning var fjärde vecka.
  • En mindre sidolösning för förpackningar av metall med tömning var fjärde vecka.

Större flerfamiljshus med mer avfallsmängder kommer i stället kunna ha separata behållare per fraktion.

Det finns flera olika system för hur en fastighetsnära insamling kan vara organiserad. System med tvåfackskärl, fyrfackskärl och optisk sortering (olikfärgade påsar) har redan, sedan flera år tillbaka, implementerats i en del kommuner. Varje system har sina för- och nackdelar. Här är några av skälen till att Danderyd beslutat om att införa systemet med tvådelade kärl.

Stabilitet

Kommunen eftersträvar att ha att ha ett stabilt system med liten risk för driftstörningar. Det finns idag i regionen en mycket god tillgång till fordon som tömmer tvåfackskärl jämfört med bilar som tömmer fyrfackskärl. Kort och gott – går en bil sönder är det enkelt att få in reservfordon.

Begränsning av transporter

Tvåfackssystemet ger ett lägre antal transporter än fyrfackssystemet, eftersom avfallet ska vidare till olika anläggningar. Dessutom kan hämtning från enfamiljshus och flerfamiljshus ske vid samma körtur. Färre transporter är gynnsamt både för miljön och utifrån ekonomiska aspekter.

Infrastruktur på plats

Tvåfackssystemet kräver ingen särskild typ av mottagningsanläggning vilket är fallet med det optiska systemet (där avfallslämnaren sorterar i olikfärgade plastpåsar). En sådan typ av anläggning finns idag inte i närområdet. Dessutom går det inte att samla in glasförpackningar via det optiska systemet och plaståtgången är även stor.

Förvaltning av resurser

Tvåfackssystemet kompletterar på ett bra sätt nuvarande kärl för hämtning av mat- och restavfall. Genom att behålla nuvarande kärl spar vi på resurser. Dessutom kan systemet med vikttaxa behållas för mat- och restavfallet. Vikttaxan gör att du som fastighetsägare kan påverka din avgift. Ju bättre sortering desto lägre avgift.

Måtten nedan är ungefärliga eftersom det varierar mellan leverantörer. 

Kärl 190 liter (enhet millimeter):

Bredd: 485–575
Höjd: 1075 
Djup: 705–750

Kärl 240 liter (enhet millimeter):

Bredd: 580
Höjd: 1055–1075
Djup: 724–730 

Tidplan för införande

Kommunen kommer successivt att ställa ut kärl och börja hämtningen från enfamiljshus under 2026 så att allt är klart till den 1 januari 2027. Flerfamiljshus kan redan idag ha fastighetsnära insamling genom av kommunen auktoriserad entreprenör. Från 2027 kommer hämtningen ske genom av kommunen upphandlad entreprenör från alla flerfamiljshus.

Fastighetsnära förpackningsinsamling för flerfamiljshus – FAQ

Här kan du se kärlen och få svar på frågor

Under maj månad kommer exemplar av tvådelade kärl stå uppställda för allmän beskådan i kommunens lokaler utanför biblioteket i Mörby Centrum. Varmt välkommen att komma och titta!

Kommunens avfallsplanerare kommer att finnas på plats på kommunens cykeldag den 15 maj, vid busstorget utanför Mörby Centrum, för att svara på dina frågor om förpackningsinsamlingen.

Enkät – hjälp oss att utforma insamlingstjänsten

Hur själva systemet ska se ut är redan klart men det finns frågor hur själva tjänsten ska utformas där du som villaägare eller styrelseledamot/hyresvärd till flerfamiljshus kan ge oss värdefull input. Vi tar gärna del av dina synpunkter och önskemål via vår enkät. Som tack lottar vi ut priser bland de som svarar. Enkäten är öppen hela maj.

Enkät om förpackningsinsamling

Frågor och svar

Definitionen på fastighetsnära insamling är följande:

Insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.

Här har vi samlat information om vad som gäller när det kommer till om det krävs bygglov eller inte:

Plats för avfallshämtning

Kostnader för eventuell ombyggnation ligger utanför producenternas ansvar för insamlingen och är inte heller någonting som har reglerats i den förpackningsförordning som har beslutats om.

Samma princip gäller som för mat- och restavfall, och annat avfall under kommunalt ansvar, att det är fastighetsägarens ansvar när det gäller inrättande av utrymme eller plats för avfallssystemet.

Målet är att grundabonnemanget för förpackningsinsamlingen för enfamiljshus ska ingå i den ordinarie avgiften för avfallshämtningen och därmed inte kosta dig något. Detta förutsätter att Danderyds kommun får tillräcklig ersättning från Naturvårdsverket för insamlingen.

Ja, kraven avseende förpackningsavfallet är desamma som för rest- och matavfall och annat avfall under kommunalt avfall som hämtas fastighetsnära och som fastighetsägare är skyldiga att sortera ut. Det finns inte längre någon formell grund för fastighetsägare att avböja borttransport av förpackningsavfall, lika lite som man kan det för mat- och restavfall. 

TMR var inte upphandlad eller verkade på uppdrag av kommunen utan var en enskild aktör för att producenterna (alla som tillverkar eller importerar förpackade varor) skulle uppfylla sitt producentansvar.

I och med att kommunerna enligt lag fick över insamlingsansvaret för förpackningar den 1 januari 2024 upphörde TMRs tjänst pick-up service. 

 

Fler frågor?

Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kommunens avfallsenhet på matavfall@danderyd.se

Uppdaterad: 2024-05-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.