Miljöanpassat byggande

Val av material och byggnad påverkar energianvändningen under lång tid. Gör därför medvetna val när du planerar att bygga nytt eller bygga om.

Du vinner på att bygga miljöanpassat

Bygga miljöanpassat innebär att man investerar i högre byggkostnader i form av material och tid men i längden vinner lägre energikostnader, ökad säkerhet och självförsörjningsgrad samt högre byggnadskvalitet och andrahandsvärde. Bonus är minskad miljöpåverkan och minskade hälsorisker.

Tänk på detta när du bygger

Att bygga miljöanpassat handlar om att välja byggmaterial och metoder som har liten miljö- och hälsopåverkan och är återanvändningsbara och transportsnåla. Genom att ha ett väl utbyggt klimatskal och god isolering kan ett hus bli energisnålt. Här är några tips:

 • Hushåll med energi, vatten och material
 • Följ kriterierna för nollenergihus/passivhus
 • Välj material med lång hållbarhet som kan repareras och underhållas
 • Välj naturliga material som trä, sten, tegel, kakel, klinker och använd traditionella lim-, slam- eller linoljefärger. Dessa material kan återgå till kretsloppet när de är uttjänta
 • Gör en livskostnadskalkyl (LCC), den kan visa vilken investeringskostnad i isolering och fönster/dörrar som är ekonomiskt motiverad för varje enskild byggnad
 • Sträva efter att åstadkomma kretslopp i sophantering, avlopp och att använda flödande och förnyelsebara energikällor
 • Skapa ett sunt inomhusklimat genom val av byggnadsmaterial, ytskikt, färger, ventilationssystem, elinstallationer, fuktsäkra konstruktioner och goda byggrutiner
 • Begär bygg- eller miljövarudeklaration, där det framgår vilka ämnen materialet innehåller och hur de skall underhållas
 • Använd materialdatabas eller miljömärkning tex. BASTA, Svanen, EU-blomman, FSC
 • Minimera och samordna transporter i byggskedet
 • Bevara naturpartier och äldre träd på tomten och arbeta varsamt
 • Följ dagvattenpolicy och led dagvatten i första hand till genomsläpplig yta med växtlighet

När Danderyds kommun bygger

Danderyds kommun tar ansvar och vill vara vara föregångare vid byggnation, därför har kommunfullmäktige beslutat att all offentlig nybyggnation ska vara "nära nollenergibyggnader". Dessutom ställer kommunen miljökrav på entreprenörer, material och produkter.


Specifikt för Danderyds kommun

Miljöanpassat byggande i Danderyds kommun

Solkarta för Danderyds kommun 

Ek på tomten


Energieffektivt byggande

Nollenergihus

Passiva hus - Internationell

Byggnadsvård - Renovera energieffektivt

Ekohus

Klimatsmarta hus - Energi- och klimatrådgivningen

Energieffektiva småhus


Information och rådgivning

Informationscentrum för Hållbart byggande

Energi- och klimatrådgivningen

Bidrag till solceller


Sunda materialval

BASTA - Giftfritt byggande

Byggvarubedömningen

Folksams byggmiljöguide

Sunda hus

Forest Stewardship Council (FSC)


Miljömärkning

Svanen

Bra miljöval

EU Ecolabel

Sweden Green Building Council (SGBC)


Biologisk mångfald

Standard för skyddande av träd vid byggnation

Grönatakhandboken

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2019-09-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.