Inför beslut

E-tjänsterna nedan ska du endast använda om du inte än fått lov eller startbesked, utan vill komplettera med handlingar eller anmäla en kontrollansvarig innan beslutet fattats.

Komplettera inför beslut


Anmäl kontrollansvarig

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-06-09