Förenklat utdrag ur primärkarta (enbart till fristående Attefallsbyggnad)

Om du planerar att göra en bygganmälan för en fristående Attefallsbyggnad ska du beställa ett förenklat utdrag ur primärkarta.

Kartan används enbart till bygganmälan för fristående komplementbyggnad enligt Attefall om max 25 kvadratmeter. Kartan innehåller information om fastighetsgränser, byggnader och vägar.

Observera att bygganderna i den här karttypen är karterade från ett ortofoto så byggnadsgeometrierna utgörs alltså av karterad takkant och inte fasad. Inga planbestämmelser redovisas i kartan så som prickmark. Vissa avvikelser kan förekomma då ingen inmätning gjorts på plats.

Kartan debiteras i samband med leverans och skickas med e-post. Observera att kartan enbart levereras digitalt som PDF eller skickas utskriven på papper med vanlig post.

Vad kostar en karta?

Kart- och mättaxa

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20