Lämna svar på en remiss

När din granne söker bygglov har du som sakägare rätt att lämna synpunkter på bygglovsansökan, samt få ta del av beslutet när det fattats.

Har du fått en remiss hemskickad betyder det att du har möjlighet att lämna en åsikt på din grannes ansökan. Detta gör du lättast i vår e-tjänst. För att kommunen ska kunna ta hänsyn till dina synpunkter måste svaret komma in under satt tidsperiod. Sista datum står på remissen.

Viktig information till företag!
När du mottagit en remiss från oss står företagets kundnummer längst ned till höger på remissen. Detta kundnummer + företagets org.nr gäller som inloggningsuppgifter när du ska svara på en remiss.

OBS! Tryck på Slutför på sista sidan för att skicka in din synpunkt!
En bekräftelse kommer direkt upp på skärmen att vi mottagit ditt svar. Ser du ingen bekräftelse har du inte slutfört processen.

Ta del av din grannes beslut

När beslutet är fattat skickas en underrättelse till dig där du informeras om vad som beslutats. Du kan även ta del av din grannes beslut, samt tillhörande ritningar i e-tjänsten nedan.

Är du inte en granne men vill ta reda på när ett beslut fattades?

Alla lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. I deras databas finns alla beslut som är fattade från och med den 2 maj 2011 och framåt.

Sök kungörelse-/publiceringsdatum på Post- och Inrikestidningars hemsida

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2020-09-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.