Ritningsarkiv

I e-tjänsten kan du beställa bygglovsritningar för nästan alla byggnader i Danderyds kommun.

Handlingar som kan beställas

I arkivet ligger handlingar som skickats in för tidigare bygglov eller andra åtgärder på din fastighet. Det är därför inte säkert att alla handlingar som du önskar finns tillgängliga.

 • Ansökan/anmälan
 • Beslut
 • Situationsplan
 • Nybyggnadskarta
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • VVA-ritning
 • OVK/Hissintyg
 • Övrig handling

Avgift

De första nio sidorna är gratis. Från den tionde sidan kostar det 50 kr + 2 kr för varje tillkommande sida. Vi kontaktar dig om antalet sidor överstiger 9 sidor och informerar dig om kostnaden. Det går även att kostnadsfritt eftersöka handlingen på egen hand hos Kontaktcenter Danderyd.

Avgiftstaxa

Bestäm själv hur handlingen ska levereras

Handlingen kan skickas digitalt eller med fysisk post. Det går även bra att komma in till Kontaktcenter Danderyd och läsa handlingen på plats eller hämta ut kopian av handlingen över disk.

Du kan vara anonym

Den som begär ut allmänna handlingar har rätt att vara anonym. Det innebär att den som gör en begäran inte behöver uppge namn eller syfte. För att kunna få ut de begärda handlingarna måste ärendenumret som erhålls vid beställningens avslut uppges vid utlämningen.

Om du önskar göra en anonym beställning är det enda leveransalternativet upphämtning av handlingarna i Kontaktcenter Danderyd i Mörby centrum, där du även betalar avgiften om handlingarna överstiger 9 sidor.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2021-10-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.