Ombud

Asterisk.png

Jag vill ansöka som ombud

 

- Välj "Ombud för privatperson" när du kommer till sidan "Ansöker du som pivatperson eller företag".

Det här valet använder du som är ombedd av sökande att vara ombud.

Som ombud så skriver du in sökandes personuppgifter i nästa steg, du själv hamnar automatiskt som ombud på ärendet vilket medför att både du och sökande får tillgång till hela ärendet digitalt. Sökande kommer stå för ansökan och även vara fakturamottagare.

Uppdaterad: 2023-02-21