Inför slutbesked

För att kunna få ta byggnaden i bruk krävs ett slutbesked. Här kan du göra en slutanmälan samt komplettera ärendet inför slutbesked.

Gör en slutanmälan

Vänligen komplettera med de handlingar som står listade i sitt startbesked i samband med att du gör din slutanmälan.


Komplettera inför slutbesked

I denna e-tjänst kompletterar du endast om du redan gjort en slutanmälan, men inte bifogat nödvändiga handlingar, alt. om du fått en begäran om komplettering inför slutbesked från oss.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-04-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.