Energieffektivitet

Energieffektiva byggnader är en bra investering som inte bara sparar energi utan också pengar och i vissa fall utsläpp av växthusgaser. Genom att ställa krav på energieffektivitet vid ny- och ombyggnation så minskar du dina energikostnader långsiktigt.

REKOMMENDATIONER:
  • Följ kriterier för passiva hus på Febys webbsida
  • Producera egen förnybar el med hjälp av solceller som installeras på taket. För att ta reda på om du har ett bra solläge kan du gå in på Danderyds solkarta
  • Isolera fönster, väggar, tak och dörrar för att minska uppvärmningsbehovet
  • Vid renovering och energieffektivisering av kulturhistoriska värdefulla byggnader finns tips från svenska byggnadsvårdsföreningen
  • Byt till förnyelsebar energi
  • Välj hög energiklass för vitvaror och LED-belysning
  • Du kan göra ROT-avdrag för solceller, laddstolpar och system för lagring av egenproducerad elenergi, mer information om grön skattereduktion finns på Skatteverkets hemsida.
Läs mer på:
Feby - Forum för energieffektivt byggande
Solkarta för Danderyds kommun
Skatteverket - Grön skattereduktion
Uppdaterad: 2023-02-20