Hållbara transporter

I Danderyds kommun står biltrafiken för de största utsläppen till luften. Luftföroreningar påverkar människors hälsa och barn är särskilt utsatta.

I byggskedet finns möjligheter att samordna transporter - att transportera en full last istället för flera halvfulla. Att samordna transporter kan spara tid, pengar och minskar utsläppen till luften.

Om du behöver en bil är elbil ett klimatsmart val. Den bästa laddningen för elbilen är hemma, installera laddutrustning eller förbered genom att dra fram el för att det ska bli lättare att installera laddutrustning när behovet finns.

REKOMMENDATIONER:
  • Minimera och samordna transporter i byggskedet
  • Förbered utrymmen för cyklar
  • Installera laddutrustning eller dra fram el för att förbereda installation av laddutrustning. Mer information om hur du gör finns på Fixaladdplats.
Fixaladdplats
Uppdaterad: 2023-02-20