Materialval

Vid byggnation har materialvalet en stor betydelse för människa och miljö. Materialen som byggs in finns kvar under en lång tid, därför är det viktigt att undvika material som innehåller hälsoskadliga ämnen. Det finns materialdatabaser och miljömärkningar som gör det enklare för dig att välja giftfria material. Till exempel Svanen, EU-blomman, BASTA, ICHB Guide för byggmaterial, Folksams byggmiljöguide.

Exempel på produkter som är viktiga att kontrollera:

 • Tryckimpregnerat trä
 • Bindemedel och bruk
 • Skivmaterial
 • Keramiska varor
 • Golvvaror
 • Isoleringsmaterial
 • Innertak- och väggsystem
 • Tätskiktssystem
 • Färgvaror
 • Tak- och väggbeklädnader
 • Dörrar, fönster och glasvaror
 • Elinstallationsmaterial
 • Kemisk-tekniska varor

REKOMMENDATIONER:
 • Välj giftfria och lågemitterande material och konstruktioner
 • Välj Forest Stewardship Council (FSC) märkta trävaror
 • Använd material som finns med i materialdatabas eller har miljömärkning
 • Begär bygg- eller miljövarudeklaration som redovisar vilka ämnen materialet innehåller och hur de ska underhållas
 • Betrakta ökad luftfuktighet vid materialval
Läs mer på:
Folksams byggmiljöguide
ICHB Guide för byggmaterial
Uppdaterad: 2023-02-20