Beställ karta

Kart- och mätavdelningen ansvarar för kartframställningen inom Danderyds kommun och ser till att kommunens geografiska databas hålls uppdaterad.

Genom mätning i fält kan geografiska data samlas in och sedan användas till karteringsunderlag. Till vår hjälp använder vi totalstation och GPS.

Kart- och mätavdelningen utför mätningar åt såväl privatpersoner som företag och offentlig sektor. Kartor kan levereras som digitala filer (pdf, dwg, dxf) eller i pappersformat beroende på önskemål och användningsområde.

För vissa kartunderlag görs en inmätning på plats som utförs av kommunens mätningsingenjörer.

Mer information om karttyper och vad de innehåller finns här nedan.

Nybyggnadskarta

Bestyrkt utdrag ur primärkarta

Förenklat utdrag ur primärkarta (enbart till fristående Attefallsbyggnad)

Bergvärmekarta

Förrättningskarta

Beställ primärkarta (för projektering)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret samt Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Besöksadress: Mörby centrum plan 7, anmälan i receptionen plan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.