Buller i bostaden

Beroende på var man upplever sig störd av bullret används olika bedömningsgrunder och riktvärden. Riktvärden finns för buller inomhus såväl som utomhus.

Buller inomhus

Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus. Riktvärdena är tänkta att användas för sovrum och vardagsrum. Bullerkällorna kan vara till exempel ventilationssystem, tvättstugor eller verksamheter i fastigheten. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Buller inomhus - Folkhälsomyndigheten

Buller utomhus

När man störs av buller på sin uteplats, balkong eller inne i bostaden när ett fönster är öppet är det Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller som tillämpas. Bullerkällorna kan vara till exempel fläktar, musik och lossning av varor. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Buller utomhus - Naturvårdsverket

Grannar som stör

Ibland är det grannarna som stör genom till exempel fester med hög musik, stegljud och skällande hundar. I så fall är det viktigt att du först och främst tar kontakt med den som stör så att den har en möjlighet att ändra sig.

Om det inte hjälper kan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen kontaktas. Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen samt ordningslagen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret handlägger normalt inte klagomål som rör störningar mellan grannar.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2020-08-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.