Giftfri förskola

Danderyds kommun har påbörjat ett arbete för att minimera barns exponering för farliga kemikalier i förskolemiljön. Barn är extra känsliga och utsatta därför är förskolemiljön prioriterad.

Barns kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, är inte färdigutvecklade. Barn har också tunn och ömtålig hud. De andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. När de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen får de i sig mer i förhållande till sin vikt. Barnen genom­går känsliga och viktiga utvecklingsstadier, vilka kan påverkas av kemikalierna.

Tips för en giftfriare miljö för våra barn

 • Rensa bort gamla plastleksaker, framförallt mjuka och kladdiga.
 • Rensa bort leksaker som doftar eller luktar.
 • Var observant på kemikalier i färger i till exempel träleksaker.
 • Rensa bort elektronik som leksaker.
 • Tvätta gosedjur innan användning.
 • Rensa bland pysselsaker.
 • Fasa ut användningen av plast som är i kontakt med barnens mat.
 • Fasa ut användningen av konservburkar.
 • Använd inte teflonstekpannor eller kastruller.
 • Välj ekologisk mat.
 • Undvik dammbildning och städa och korsvädra ofta.
 • Tvätta textiler och kläder innan de används första gången.

Projekt Giftfri förskola i Danderyd

Arbetet med att skapa en så bra och giftfri miljö som möjligt på alla förskolor är prioriterat i kommunen, därför har projektet Giftfri förskola startats. Inventering utförs successivt för att tar reda på hur det ser ut med kemikalier på kommunens kommunala och fristående förskolor. I samband med inventeringarna erbjuds utbildning till personal och föräldrar kring kemikalier i vardagen. Inventeringsresultatet ligger sedan till grund för individuella åtgärdsprogram för varje besökt förskola och kommer användas framöver vid exempelvis miljö- och hälsotillsyn.

Mer information

Giftfri förskola Naturskyddsföreningen

Handlingsplan för en giftfri vardag - Kemikalieinspektionen

Tips Giftfri förskola Danderyd

Giftfri förskola i Danderyd

Checklista Giftfri förskola i Danderyd

Operation Giftfri förskola tips till föräldrar Naturskyddsföreningen

Presentation vid temakväll 9 mars 2016

Kemikalier i barns vardag - Broschyr Kemikalieinspektionen

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.