Detaljplan för Kanoten 9

Detaljplan för Kanoten 9 fick laga kraft den 11 juli 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Danderyd på Jungfruvägen 13. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att parhusfastigheten Kanoten 9 ska kunna delas i två fastigheter.

Plankarta
Planbeskrivning

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jenny Söderlund
jenny.soderlund@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.