Detaljplan för Bulten 9

Detaljplanen för Bulten 9 fick laga kraft den 10 januari 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Danderyd på Rinkebyvägen 5. Syftet med planläggningen är att en anläggning uppförs för försäljning och service av bilar inom fastigheten Bulten 9.

Plankarta
Planbeskrivning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.