Ändring av detaljplan D259

Ändring av detaljplan D259 för att möjliggöra en utbyggnad av Svenska Kraftnäts anläggning inom fastighet Danderyd 2:166 i Anneberg fick laga kraft den 3 oktober 2023.

Syftet med ändring av detaljplanen är möjliggöra utbyggnad av Svenska Kraftnäts anläggning i Anneberg som på grund av ökade behov i regionen behöver byggas ut med ett ytterligare ställverk. 

Plankarta ändring av D259

Planbeskrivning ändring av D259

Uppdaterad: 2023-10-10