Detaljplan för tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421

Detaljplan för tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421 fick laga kraft den 12 januari 2019.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra anläggande av utomhustennisbanor inom fastigheten Djursholm 2:421 i anslutning till befintlig tennisanläggning inom den angränsande fastigheten Djursholm 2:447.   

Plankarta
Planbeskrivning

Uppdaterad: 2022-05-04