Detaljplan för Gautiod 10

Detaljplan för Gautiod 10 fick laga kraft den 18 juni 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Djursholm på Stenbocksvägen 7. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en tillbyggnad av befintligt bostadshus samt att utöka antalet bostadslägenheter till totalt fem.

Plankarta
Planbeskrivning

Underliggande utredningar

Kulturmiljöanalys, 2018-03-29
Bebyggelseförslag, 2018-11-20
Dagvattenutredning, 2018-07-20

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-05-04