Detaljplan för Tranan 10

Detaljplan för Tranan 10 fick laga kraft den 19 december 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Enebyberg på Idrottsvägen 30. Syftet med planläggningen är att göra befintligt bostadshus inom Tranan 10 planenligt. 

Plankarta
Planbeskrivning

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-05-04