Förskola på Tranholmen

Detaljplan för förskola inom fastigheten Tranholmen 1:92 fick laga kraft den 17 mars 2023.

Det huvudsakliga syftet med planläggningen är att möjliggöra förskoleverksamhet inom fastigheten Tranholmen 1:92, i kommundelen Stocksund. Målet är att en ny förskola för upp till max 45 barn ska kunna byggas på ön. Utöver förskoleändamål är syftet att också medge bostadsändamål, som alternativ användning av fastigheten.

Plankarta Tranholmen 1:92

Planbeskrivning Tranholmen 1:92

Uppdaterad: 2024-01-30