Enebyängen, bostäder och planskild korsning

Aktuellt

Planeringsförutsättningarna har förändrats sedan uppdraget gavs. SL bygger tillsammans med kommunen en planskild korsning vid Portvägen, på annan plats än vad som antogs när planuppdraget gavs. Kommunens mark kommer därmed inte längre vara möjligt att bebygga. 

Planprocessen

Planprocess utökat förfarande planförslag utformas.jpg

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Läs mer om SL:s arbete med Roslagsbanan

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 18 maj 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för området kring Enebyängens handelsområde. Uppdraget innefattar att ta fram en detaljplan för en ny väg som är planskild från Roslagsbanan. I förslaget ingår även att pröva möjligheten att uppföra studentbostäder öster om Roslagsbanan samt radhus norr om Enebyängens handelsområde.

Beslut om planuppdrag (KS 2015-05-18 § 72)

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat planförfarande

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2022-03-31