Kabbelekan 14, f.d. Solgården - Särskilt boende

Översiktsbild.JPG

Bilden visar det aktuella planområdet. 

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild som visar standardförfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav den 18 maj 2015 byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan Kabbelekan 14. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett särskilt boende på platsen. På fastigheten Kabbelekan 14 ligger det tidigare kommunala äldreboendet Solgården, som revs 2012 efter beslut i kommunfullmäktige den 29 november 2011.

Uppdaterad: 2023-08-28