Klövern 13

Detaljplan för Klövern 13 syftar till att upphäva gällande tomtindelningsplan för att möjliggöra markreglering mellan Klövern 13 och Klövern 7.

Aktuellt

Ett förslag till detaljplan för Klövern 13 arbetas fram. Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit. Just nu utformas planförslaget.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Bakgrund

Fastighetsägaren till Klövern 13 har inkommit med en ansökan om planändring för att upphäva den tomtindelningsplan som finns inom fastigheten idag. Syftet med upphävandet av tomtindelningsplanen är att kunna göra en markreglering från Klövern 13 till Klövern 7 för att få till en bättre lösning av fastigheten Klövern 7 som för närvarande är en del av planarbetet för östra Eneby torg.

Handlingar

Beslut

Beslut om planuppdrag för Klövern 13 (2024-04-17)

Uppdaterad: 2024-04-24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.