Delta i dialog

Målet var att bjuda in till workshops och rundvandringar men pandemin har satt stopp. Vi ställer därför om och bjuder in till digital dialog där du deltar genom en webbenkät.

Film - Inbjudan till samskapande och dialog.

Gå till webbenkät och dialog  (Du skickas till en projektsida på Vectura.se)

Så går dialogen till

Steg 1 // Film och fakta om platsen

Innan du sätter igång med webbenkäten vill vi ge en kort överblick över platsens arkitektur. Vilka byggstilar är unika för området? Och vilka förutsättningar medger detaljplanen i kvarteret egentligen? Syftet är att, med filmer och texter, skapa en gemensam utgångspunkt som kan hjälpa dig att navigera i valen i webbenkäten.

Planen var att erbjuda rundvandringar på platsen men nu får du bl a möta arkitekturhistoriker Rasmus Waern i filmformat istället.

Steg 2 // Webbenkät

I webbenkäten via verktyget Maptionaire får du svara på frågor och ge inspel. Vad passar bäst på den här platsen och vad skapar ett attraktivt boende?

Gå till webbenkät och dialog  (Du skickas till en projektsida på Vectura.se)

För dig som föredrar pappersenkät

Det finns flera alternativ för dig som inte känner dig bekväm med att fylla i enkäten digitalt:

  • Du kan hämta en pappersenkät i kommunens kontaktcenter i Mörby centrum.
  • Du kan ringa till Kontaktcenter om du vill att vi skickar en pappersenkät hem till dig.

Kontaktcenter Danderyds kommun
Öppettider måndag-fredag 8-17
Telefon 08-568 910 00

Du kan också ladda ner en pappersenkät här och skriva ut hemma.

PDF: Skriv ut enkät

Lämna in fylld enkät till Kontaktcenter Danderyds kommun, Mörby centrum. Eller posta den till:

Danderyds kommun
Tekniska kontoret
Box 74
182 11 Danderyd

Märk kuvertet med "Ginnungagap"

Steg 3 // Återkoppling av resultat

Svaren från webbenkäten sammanställs och sammanfattas i ett antal möjliga vägval som vi presenterar på respektive hemsida. I detta steg får du möjlighet att kommentera igen.

Steg 4 // Framtagande av gestaltningsprogram

Underlag från dialogen tas med i arbetet med gestaltningsprogrammet för projekten.

Vad händer sen?

Gestaltningsprogrammet blir ett av flera styrande dokument för arkitekterna att förhålla sig till. Andra viktiga förutsättningar som ska tas hänsyn till är miljöbyggnadskrav, verksamhetens krav och behov samt ekonomisk och byggteknisk genomförbarhet. 

När arkitekterna sedan har arbetat fram ett förslag på byggnad, utifrån alla krav och förutsättningar, är det dags att söka bygglov. Detta under förutsättning att planen då vunnit laga kraft.

Innan bygglovsansökan skickas in kommer byggnadsförslagen publiceras på hemsidorna för Vectura respektive Danderyds kommun.

Vad är syftet?

Syftet med samskapande dialogen är att lyssna in vad du som invånare uppskattar i form av byggnadens gestaltning och utseende. Målet är det ska bli två byggander i samklang med omgivningen och därför är ditt perspektiv som invånare viktigt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.