Granskning av översiktsplanen

Under perioden 6 december- 13 februari pågår granskning av översiktsplanen. Det innebär det tredje och sista tillfället att tycka till om inriktningen för kommunens framtida mark- och vattenanvändning innan kommunfullmäktige förväntas fatta beslut i maj 2022.

Stort engagemang

Hittills har drygt 1400 svar inkommit från privatpersoner och drygt 40 från myndigheter och organisationer under samtliga dialoger.

Här kan du ta del av synpunkterna som lämnades vid samrådet:

Samrådsredogörelse

Sammanställning av samrådsenkät

Granskningsförslag

Här kan du ta del av granskningsförslaget i det digitala verktyget Storymap:

Danderyds digitala översiktsplan 2021 - granskningshandling

Här kan du ta del av granskningsförslaget som pdf-fil:

Granskningsförslag för Danderyds översiktsplan (hela dokumentet 188 sidor, 20 Mb)

Hållbarhetssbedömning för Danderyds översiktsplan (74 sidor, 10 Mb)

Granskningsförslaget uppdelat per kapitel:

Granskningsförslag för Danderyds översiktsplan, kapitel 1

Granskningsförslag för Danderyds översiktsplan, kapitel 2

Granskningsförslag för Danderyds översiktsplan, kapitel 3

Granskningsförslag för Danderyds översiktsplan, kapitel 4

Granskningsförslag för Danderyds översiktsplan, kapitel 5

Granskningsförslag för Danderyds översiktsplan, kapitel 6

Granskningsförslag för Danderyds översiktsplan, kapitel 7

Öppna hus genomförs digitalt

Med anledning av Folkhälsmyndighetens nya rekommendationer kommer de planerade öppna hus-mötena att genomföras digitalt. Detta för att minska risken för smittspridning.

De digitala mötena kommer att genomföras via verktyget Teams på följande tider:

  • 1 februari, kl 17-19 
  • 3 februari, kl 13-15 

För att medverka på något av de digitala tillfällena anmäler du dig via formuläret senast två dagar innan mötet äger rum. Du kommer att få en länk till din mejladress innan mötet startar.

Formulär - anmälan till digitalt öppet hus

Båda mötestillfällena kommer att ha samma upplägg. Det kommer att inledas med en kort presentation om processen och förslaget till översiktsplan, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Inställda möten

Följande planerade möten ställs in:

Fysiska möten

  • 11 januari 17-19 – Enebyberg bibliotek/församlingssal
  • 13 januari 17-19 – Djursholms bibliotek
  • 18 januari 17-19 – Stocksunds bibliotek
  • 20 januari 17-19 – Kontaktcenter, Mörby centrum

Inställt digitalt möte

Även det digitala mötet den 25 januari kl 17-19 ställs in.

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast 13 februari 2022, antingen per brev eller e-post. Ange ”Dnr KS 2019/0261” när du lämnar synpunkter.

Adress

Danderyds kommun, Plan- och exploateringsavdelningen
Box 66, 182 05 Djursholm

E-postadress

plan@danderyd.se

Vad händer efter granskningsskedet?

Efter granskningsskedet upprättas en granskningsredogörelse som sommaren de inkomna synpunkterna och visar på hur förslaget ska revideras innan det antas av kommunfullmäktige och därefter vinner laga kraft.

Har du frågor?

Här kan titta på en film som beskriver vad en översiktsplan är

Vad är en översiktsplan (Youtube)

För övriga frågor, kontakta översiktsplanerare Staffan Lind
staffan.lind@danderyd.se , 08-568 916 70

Uppdaterad: 2022-01-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.