Vi byter ut bullerskärmar i Enebyberg

Den tekniska livslängden för bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen har passerat och det är dags att ersätta skärmarna. Arbetet startar hösten 2022 och beräknas klart sommaren 2023.

Projektinformation: Trafikflödet Enebybergsvägen – vad är det som görs?

Skiss_bullerskydd grön vägg.jpg

I samband med upprustningen av bullerskärmarna gör vi ett pilotprojekt med växtskärmar bakom busshållplatsen vid Coop, Enmans väg. Bullerskärmarna kommer uppföras cortenstål som sen täcks av olika växter.

Förutom att de är bullerdämpande och ger en naturkänsla bidrar de också till biologisk mångfald, är i viss mån temperatursänkande och partikelreducerande. Platsen är intressant eftersom det är den mest trafikerade delen av sträckan.

Vägg.jpg

Bild: Exempel på liknande skärmar finns på flera platser i Sverige bl a Lidingövägen i Stockholm.

Danderyds kommun har arbetat med åtgärdsprogram mot vägtrafikbuller sedan mitten av 90-talet. Enebybergsvägen var en av de första vägarna som åtgärdades inom programmet med vägnära bullerskyddsskärmar. Nu behöver bullerskydden ersättas.

Detta görs

Vi byter ut bullerskydden utmed Enebybergsvägen; från rondellen vid Coop, Santararavägen, till Svampvägen. Bytet gäller båda sidor av vägen.

Det handlar om skärmar vid 61 fastigheter, ca 1710 meter bullerskärmar totalt. Ca 10 skärmar behöver höjas med 0,5 meter för att klara gränsvärdet för buller. Detta gäller fastigheterna Idegranen 16, Ängssyran 18-20, Lärkträdet 13, 24, 26, 30, Gurkmejan 13 och Gurkmejan 15.

I samband med upprustningen monterar vi också en växtvägg vid busshållplatsen vid Enmans väg som ett pilotprojekt.

Tidplan

 • Arbetet startade upp i september och beräknas klart sommaren 2023.
 • Arbetet sker i etapper. Kartan visar var och när som bullerskärmar byts ut på sträckan (givet att inget oförutsett händer).

Karta med etapper på Enebybergsvägen

Från rondellen vid Coop till rondellen vid Arholmavägen/Ringvägen

 • Etapp 1 - September
 • Etapp 2 - Oktober
 • Etapp 3 - November
 • Etapp 4 - November

Från rondellen vid Arholmavägen/Ringvägen till Askvägen

 • Etapp 5 - Q1
 • Etapp 6- Q1
 • Etapp 17 - Q2
 • Etapp 18 - Q2
 • Etapp 19 - Q2
 • Etapp 20 - Q2 

Från Askvägen till Rosenvägen

 • Etapp 7 - December
 • Etapp 13 - Q2
 • Etapp 14 - Q2
 • Etapp 15 - Q2
 • Etapp 16 - Q2

Från Rosenvägen till Norrhagsvägen

 • Etapp 8 - Q1
 • Etapp 9 - Q1
 • Etapp 10 - Q1
 • Etapp 11 - Q1
 • Etapp 12 - Q1

Frågor och svar

De nya bullerskyddsskärmarna kommer att vara i trä, snarlika de som är på plats idag.

Idag har skärmarna i området olika färg. Planen framåt är att samtliga bullerskyddsskärmar ska målas i en grön färg i olika nyanser för skapa en mer enhetlig gatubild.

I den första planeringen av projektet ingick inte portar och grindar i bytet av bullerskydd. Inriktningen för detta är nu ändrat och portar och grindar kommer alltså att ingå i bytet.

Färgkod.jpg

 

Följande görs för varje etapp:

 • Steg 1 - Vi monterar ner alla skärmar och förstärker de fundament och gjutningar som behöver upprustning. Efter det monteras de nya bullerskyddsskärmarna, dessa platsbyggs.
 • Steg 2 - Vi monterar grindar och portar skärmarna.
 • Steg 3 – Vi låter träet torka och målar säsongen efter färdigställande, det vill säga 2024.

Nej, du som fastighetsägare ska inte betala fakturan för bygglovsansökan.

Det är projektet och tekniska kontoret som är sökande för bygglovet och därmed de som betalar avgiften.

Bygglovsansökan går ut på remiss till varje enskild fastighet. Det är i samband med detta som några fastighetsägare blivit fundersamma om de ska betala fakturan för själva bygglovsansökan. Men så är alltså inte fallet.

Så påverkas du

 • Arbetet sker i stort från Enebybergsvägen. Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Enebybergsvägen under arbetets gång.
 • Det kommer att låta och synas i området som brukligt vid denna typ av arbete. Vi hoppas på förståelse under arbetets gång! Arbetet utförs av entreprenör Nässelgrundet och arbetstider är vardagar 6.30-16.

För dig som fastighetsägare

 • Vår ambition är att störa så lite som möjligt under byggnationen men med stor sannolikhet kommer vi att behöva beträda fastigheter för att kunna genomföra arbetet. Det handlar t ex om att förankra skärmarna.
 • Det är också en fördel om det finns fritt utrymme ovanför skärmen och 0,5 meter runt skärmen.

Information

Anmäl din mejladress

Vi kommer att skicka ut information digitalt under arbetets gång. Anmäl din mejladress så får du den informationen.

Anmäl din mejladress

Kontakta oss

Hittar du inte svaret på din fråga? Du är välkommen att höra av dig till projektet via kommunens e-tjänst på danderyd.se/kontakt. På så sätt kommer ditt ärende rätt. Under sommaren är vi lite lediga men återkommer så snart vi kan! 

Kontakta projektet

Informationsblad till närboende

Informationsblad_bullerskärmar_juni 2022.pdf

Informationsblad_bullerskärmar_december 2021.pdf

Uppdaterad: 2022-11-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.