Vi planerar för byte av bullerskärmar

Den tekniska livslängden för bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen har passerat och kommunen planerar för att ersätta bullerskydden. Preliminär tidplan för start är vår/sommar 2022.

Danderyds Kommun har arbetat med åtgärdsprogram mot vägtrafikbuller sedan mitten av 90-talet. Enebybergsvägen var en av de första vägarna som åtgärdades inom programmet med vägnära bullerskyddsskärmar. Nu behöver bullerskydden ersättas.

Status just nu

Tekniska kontoret har i uppdrag från tekniska nämnden att projektera och planera för ett byte av bullerskydden. Detta pågår under 2021. Därefter väntar politiskt beslut om genomförande av projektet.

Om tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra bytet är preliminär tidplan för start är vår/sommar 2022.

Om projektet

Tanken är att de nya bullerskyddsskärmarna ska vara i trä, snarlika de som är på plats idag. Ca 10 skärmar behöver höjas med 0,5 meter för att klara gränsvärdet för buller.

Idag har skärmarna i området olika färg. Planen framåt är att samtliga bullerskyddsskärmar ska målas i en neutral färg i olika nyanser för skapa en mer enhetlig gatubild.

Grön vägg i trafikmiljö

Bullerskärmar helt täckta av växtlighet. Det är ambitionen för bullerskärmarna bakom busshållplatsen vid Coop i Enebyberg. Satsningen blir ett pilotprojekt i samband med bytet av bullerskärmarna utmed Enebybergsvägen. 

Fördelarna är flera. Förutom att de är bullerdämpande, estetiskt vackra och ger en naturkänsla bidrar de också till biologisk mångfald, är temperatursänkadnde och partikelreducerande.

Bild: Exempel på liknande skärmar finns på flera platser i Sverige bl a Lidingövägen i Stockholm.

Vägg.jpg

Vilka bullerskydd?

Det gäller bullerskydden utmed Enebybergsvägen; från rondellen vid Coop, Santararavägen, till Svampvägen. Bytet gäller båda sidor av vägen.

 • Det handlar om totalt 61 fastigheter som behöver nya bullerskärmar.
 • 51 behåller nuvarande höjd och 10 förses med höjda skärmar, 0,5 meter.
 • Det handlar om ca 1710 meter bullerskärmar totalt.

Karta.png

Preliminär tidplan

 • Projektering och planering 2021
 • Preliminär plan för projekstart vår/sommar 2022
 • Preliminär tid för arbetets utförande är ca 6 månader

Preliminärt upplägg för arbetet

 • Ambitionen är att arbetet utförs från Enebybergsvägen.
 • Vi river de gamla skärmarna rivs. På vissa fastigheter behöver vi byta fundament då de gamla är uttjänta.
 • Vi monterar de nya skärmarna. På vissa fastigheter höjs skyddet ca 0,5 m för att klara gränsvärdet för buller.
 • Vi målar skärmarna. Det blir en neutral färg i olika nyanser.

Så kan du påverkas

 • Trafiken kan komma att ledas om på Enebybergsvägen under arbetets gång. Eventuellt stängs ett körfält.
 • Gång- och cykelväg kan komma att ledas om under arbetets gång.
 • Arbetet kan komma att innebära visst buller när skärmar rivs.
 • Träd och växtlighet som har vuxit över skärmarna kan komma att beskäras.

Frågor

Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2021-09-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.