Vi byter ut bullerskärmar i Enebyberg

Den tekniska livslängden för bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen har passerat och det är dags att ersätta skärmarna. Arbetet startade hösten 2022 och beräknas vara klart vintern 2023/24.

 

Skiss_bullerskydd grön vägg.jpg

I samband med upprustningen av bullerskärmarna gör vi ett pilotprojekt med växtskärmar bakom busshållplatsen vid Coop, Enmans väg. Bullerskärmarna kommer uppföras cortenstål som sen täcks av olika växter.

Förutom att de är bullerdämpande och ger en naturkänsla bidrar de också till biologisk mångfald, är i viss mån temperatursänkande och partikelreducerande. Platsen är intressant eftersom det är den mest trafikerade delen av sträckan.

Vägg.jpg

Bild: Exempel på liknande skärmar finns på flera platser i Sverige bl a Lidingövägen i Stockholm.

Danderyds kommun har arbetat med åtgärdsprogram mot vägtrafikbuller sedan mitten av 1990-talet. Enebybergsvägen var en av de första vägarna som åtgärdades inom programmet med vägnära bullerskyddsskärmar. Nu behöver bullerskydden ersättas.

Detta görs

Vi byter ut bullerskydden utmed Enebybergsvägen; från rondellen vid Coop, Santararavägen, till Svampvägen. Bytet gäller båda sidor av vägen.

Det handlar om skärmar vid 61 fastigheter, ca 1710 meter bullerskärmar totalt. Cirka 10 skärmar behöver höjas för att klara gränsvärdet för buller. I samband med upprustningen monterar vi också som ett pilotprojekt en växtvägg vid busshållplatsen vid Enmans väg.

Tidplan

 • Entreprenören startade upp arbetet i september 2022. Arbetet sker i etapper. Vårt mål är att alla bullerskärmar ska vara monterade i slutet av december 2023. Återställning av ytor, som är årstidsberoende, kommer att utföras under kommande år.
 • Den ursprungliga tidplanen angav att huvuddelen av arbetet skulle vara klart sensommaren 2023. Förseningen beror bland annat på att det har krävts extra arbete med schakt och förstärkning på vissa etapper.
 • Vi för en tät dialog med projektets entreprenör om alternativa arbetsmetoder för att skapa mer utrymme för trafiken och skynda på arbetet.

Tidplan 2022/2023

Byte av bullerskärmar längs Enebybergsvägen ska enligt tidplanen ske mellan september 2022 och vintern 2023/24. Vi reserverar oss för att ändringar kan ske och att det kan bli förskjutningar tidsmässigt på grund av ändrade förutsättningar till följd av unika situationer gällande både tomt/mark och trafikframkomlighet.

Majoriteten av etapperna är nu klara längs med Enebybergsvägen, Danderyd. 

 

Från rondellen vid Coop till rondellen vid Arholmavägen/Ringvägen

 • Etapp 1 - klar
 • Etapp 2 - klar
 • Etapp 3 - klar
 • Etapp 4 - klar

Från rondellen vid Arholmavägen/Ringvägen till Askvägen

 • Etapp 5 - klar
 • Etapp 6 - klar
 • Etapp 17 - klar
 • Etapp 18 - klar
 • Etapp 19 - påbörjad
 • Etapp 20 - påbörjad

Från Askvägen till Rosenvägen

 • Etapp 7 - klar
 • Etapp 13 - klar (utgår)
 • Etapp 14 - påbörjad
 • Etapp 15 - påbörjad
 • Etapp 16 - klar

Från Rosenvägen till Norrhagsvägen

 • Etapp 8 - klar
 • Etapp 9 - klar
 • Etapp 10 - klar
 • Etapp 11 - klar
 • Etapp 12 - klar

 

Frågor och svar

De nya bullerskyddsskärmarna kommer att vara i trä, snarlika de som är på plats idag.

Idag har skärmarna i området olika färg. Planen framåt är att samtliga bullerskyddsskärmar ska målas i en grön färg i olika nyanser för skapa en mer enhetlig gatubild.

I den första planeringen av projektet ingick inte portar och grindar i bytet av bullerskydd. Inriktningen för detta är nu ändrat och portar och grindar kommer alltså att ingå i bytet.

Färgkod.jpg

 

Följande görs för varje etapp:

 • Steg 1 - Vi monterar ner alla skärmar och förstärker de fundament och gjutningar som behöver upprustning. Efter det monteras de nya bullerskyddsskärmarna, dessa platsbyggs.
 • Steg 2 - Ifall där det finns en överenskommelse om att fastighetsägare har rätt till ersättningsgrind monteras dessa när skärmarna är färdigbyggda.
 • Steg 3 – Vi låter träet torka och målar bullerskärmarna tidigast säsongen efter färdigställande.

Nej, du som fastighetsägare ska inte betala fakturan för bygglovsansökan.

Det är projektet och tekniska kontoret som är sökande för bygglovet och därmed de som betalar avgiften.

Bygglovsansökan går ut på remiss till varje enskild fastighet. Det är i samband med detta som några fastighetsägare blivit fundersamma om de ska betala fakturan för själva bygglovsansökan. Men så är alltså inte fallet.

Så påverkas du

 • Arbetet sker i stort från Enebybergsvägen. Vi har gjort omfattande åtgärder för att prioritera framkomligheten för utryckningsfordon samt för att minska risken för köbildning. Men det kommer tidvis att vara begränsad framkomlighet på Enebybergsvägen under arbetets gång.
 • Vi har utökat skyltningen för att få fler att undvika att köra in på Enebybergsvägen. Båda körfälten ska hållas öppna för rimlig framkomlighet. Men entreprenören har medgivits möjlighet att stänga ett körfält på en kortare sträcka och endast under lågtrafik, om det inte är möjligt att lösa produktionen på annat sätt. Vi för hela tiden dialog med projektets entreprenör om alternativa arbetsmetoder för att skapa mer utrymme för trafik.
 • Arbetet påverkar även framkomligheten för gående och cyklister på gång- och cykelvägen. Vi ber om alla trafikanters hjälp att ta hänsyn till skyltning vid rondeller och cykelvägar, att välja andra vägar om möjligt, börja resan i god tid och att ha extra tålamod.
 • För att öka trafiksäkerheten gör vi en översyn av skyltning och övergångsställen.
 • Det kommer att låta och synas i området som brukligt vid denna typ av arbete. Vi hoppas på förståelse under arbetets gång! Arbetet utförs av entreprenören Nässelgrundet och arbetstider är vardagar 06.30-16.00. I undantagsfall sker arbeten även kvällstid, detta ska entreprenören i aktuella fall meddela separat till berörda i området.

För dig som fastighetsägare

 • Vår ambition är att störa så lite som möjligt under byggnationen men med stor sannolikhet kommer vi att behöva beträda fastigheter för att kunna genomföra arbetet. Det handlar t ex om att förankra skärmarna.
 • Det är också en fördel om det finns fritt utrymme ovanför skärmen och 0,5 meter runt skärmen.

Information

Anmäl din mejladress

Vi kommer att skicka ut information digitalt under arbetets gång. Anmäl din mejladress så får du den informationen.

Här anmäler du dig för att få utskick

Kontakta oss

Hittar du inte svaret på din fråga? Du är välkommen att höra av dig till projektet via kommunens e-tjänst på danderyd.se/kontakt. På så sätt kommer ditt ärende rätt. 

Kontakta projektet

Informationsblad till närboende

Informationsblad Bullerskärmar 14 september 2023

Informationsblad bullerskärmar 15 mars 2023

Digitalt nyhetsbrev - september 2022

Informationsblad_bullerskärmar_juni 2022.pdf

Informationsblad_bullerskärmar_december 2021.pdf

Uppdaterad: 2023-11-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.