Vi har bytt ut bullerskärmarna i Enebyberg

Nu har vi monterat alla nya bullerskyddsskärmar längs med Enebybergsvägen i Danderyd. Mindre markarbeten återstår att göra framöver när vädret tillåter.

Danderyds kommun har arbetat med åtgärdsprogram mot vägtrafikbuller sedan mitten av 1990-talet. Enebybergsvägen var en av de första vägarna som åtgärdades inom programmet med vägnära bullerskyddsskärmar. 

Detta har vi gjort

Under hösten 2022 startade arbetet med att byta ut bullerskyddsplanken utmed Enebybergsvägen. Den tekniska livslängden för skärmarna hade passerat och de behövde ersättas.  

Vi har bytt ut bullerskydden utmed båda sidor av Enebybergsvägen från rondellen vid Coop, Santararavägen, till Svampvägen. Det handlar om skärmar vid 61 fastigheter, cirka 1710 meter bullerskärmar. Samtidigt har vi höjt 10 skärmar för att klara dagens gränsvärden för buller.

Tidplan

  • I början av januari 2024 hade alla nya bullerskärmar blivit monterade.
  • Montering av portar och grindar vid berörda fastigheter sker så snart som möjligt efter att de nya bullerskyddsskärmarna är på plats.
  • Återställning av ytor, som är årstidsberoende, kommer att utföras under kommande år.

Så påverkas du

  • Vi kontaktar berörda fastighetsägare när det blir aktuellt att återställa markytor runt de nya skärmarna.
  • Det är en fördel om det då finns fritt utrymme närmast skärmen.

Pilotprojekt med växtvägg ska ge bonuseffekter

I samband med upprustningen monterade vi också, som ett pilotprojekt, en växtvägg vid busshållplatsen vid Enmans väg. Under våren kommer denna kläs med gröna växter.

Skiss_bullerskydd grön vägg.jpg

Vi gör i samband med upprustningen av bullerskärmarna ett pilotprojekt med växtskärmar bakom busshållplatsen vid Coop, Enmans väg. Bullerskärmarna där har uppförts i cortenstål, som ska täckas av olika växter.

Förutom att växtväggen ska vara bullerdämpande och ge en naturkänsla bidrar den också till biologisk mångfald och är i viss mån temperatursänkande och partikelreducerande. Valet av plats är intressant eftersom det är den mest trafikerade delen av sträckan.

Vägg.jpg

Bild: Exempel på liknande skärmar finns på flera platser i Sverige bl a Lidingövägen i Stockholm.

Övrigt

Anmäl din mejladress

Vi kommer att skicka ut information digitalt under arbetets gång. Anmäl din mejladress så får du den informationen.

Här anmäler du dig för att få utskick

Kontakta oss

Hittar du inte svaret på din fråga? Du är välkommen att höra av dig till projektet via kommunens e-tjänst på danderyd.se/kontakt. På så sätt kommer ditt ärende rätt. 

Kontakta projektet

Informationsblad till närboende

Informationsblad om bullersskyddsskärmarna 17 januari 2024

Informationsblad om bullersskyddsskärmarna 14 september 2023

Informationsblad om bullersskyddsskärmarna 15 mars 2023

Digitalt nyhetsbrev - september 2022

Informationsblad_bullerskärmar_juni 2022.pdf

Informationsblad_bullerskärmar_december 2021.pdf

Uppdaterad: 2024-04-22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.