Portvägen: Ny säkrare korsning vid Enebybergs station

Region Stockholm/Storstockholms lokaltrafik, SL, ska bygga om den trafikfarliga korsningen vid Enebybergs station och Portvägen i Danderyd.

En tidig skissbild för hur korsningen kan komma att se ut vid Enebyberg station, Portvägen

Bakgrund

Under 2017-2024 byggs Roslagsbanan ut med bland annat dubbelspår, bullerskärmar, säkerhetsåtgärder och nya vagnar. När banan är utbyggd med parallella spår och nya tåg finns för att komplettera de befintliga, kan trafiken utökas och gå tätare.

Därför behöver man också säkra farliga järnvägsövergångar med antingen broar eller ljud och ljussignaler tillsammans med bommar. Dessutom behöver stationer göras mer tillgängliga för synskadade, rörelsenedsatta och barnfamiljer.

Detta görs i Enebyberg

  • Den existerande så kallade plankorsningen, som finns idag vid Portvägen, innebär en säkerhetsrisk för människor och trafik. Den ska därför byggas om till en planskild korsning.
  • Aktuellt förslag innebär att man bygger en passage under järnvägen med körfält samt gång- och cykelbana. Man kompletterar även med bullerskydd på den nya bron.
  • Det är Region Stockholm/Storstockholms lokaltrafik, SL, som genomför projektet. Danderyds kommun medfinansierar delar av projektet.
  • I samband med detta byggs också en gångpassage under Roslagsbanan vid Gethagsvägen.

reviderat_forslag_enebyberg_portvagen_planskiss_2018-12-28.jpg

Bilden visar illustrationen över hur den planskilda korsningen skulle kunna komma att se ut. Planering pågår fortfarande.

När börjar bygget?

  • Ombyggnationen beräknas start vid årskiftet 2021/2022.

Kommer trafiken att stängas av?

  • Ja, det kommer bli aktuellt att stänga av och/eller leda om trafik under en period, exakt när det blir kommer projeket att informera om längre fram.

Läs mer om Roslagsbanan

Region Stockholm/SL: Ombyggnad Enebyberg/Portvägen

Uppdaterad: 2020-11-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.