Pågående planarbeten

I denna karta kan du se vilka planprojekt som pågår runtom i kommunen. Genom att klicka på den röda markeringen får du mer information om detaljplanen och kan ta del av planhandlingar. Det går också att söka efter pågående detaljplaner efter kommundel i listan nedan.

Öppna kartan över pågående planarbeten i fullskärm

Karta över pågående planarbeten

Ändring av detaljplan

Motverka ovarsam förtätning i villastaden

Danderyd

Busshållplatser mellan E18 och Rinkebyvägen

Gropen - bostäder vid Gamla landsvägen Danderyd 3:95

Kabbelekan 14, f.d. Solgården - Särskilt boende

Kevingeskolan - ny skola

Kraftledningen 1 m.fl. - bostadsbebyggelse

Nora Torg - utveckling av torg och nya bostäder

Nytt badhus vid Mörby

Sjukhuset 7 - Nytt vård- och omsorgsboende vid Danderyds sjukhus

Skeppet 10 - parkering och upphävande av fastighetsplan

Vågen och del av Svärdet - bostäder och handel

Ändring av detaljplan - S65 

Ändring av detaljplan - S84

Djursholm

Café Ekudden - utökad caféverksamhet

Djursholms torg - bostäder och park

Gandvik 8 - tillbyggnad av värdshuset

Ginnungagap - särskilt boende och korttidsboende

Grotte 1, 2 och 7 med flera - Upphävande av gällande tomtindelning och möjliggörande av nya fastigheter 

Gymnasiet 1 - program för utveckling av skolområdet och idrottsplatsen

Gångfållor - gångfållor vid Djursholms Ösby station och Vendevägen

Reidmar 7 och 8 - flerbostadshus och förskola

Svitiod 41 - tillbyggnad Viktor Rydbergs gymnasium

Enebyberg

Enebyängen del av Djursholm 2:335 m.fl. - bostäder och planskild korsning

Brageskolan Orren 30 m.fl. - utbyggnad av skola och idrottshall

Returpark vid Enebybergsvägen, del av Danderyd 2:143

Solvärmen 1 - Komplettering av parhus inom Anneberg

Östra Eneby torg - medborgardialog om nya bostäder

Stocksund

Banvakten 1 och 2 - nya bostäder vid entrén till Stocksund

Invernessbacke 8 - flerbostadshus på Invernessvägen

Klövergärdet 1 - nya bostäder

Tranholmen 1:92 - ny förskola på Tranholmen

Stocksundsskolan - utbyggnad

Skogen 34 m.fl. - infart till fastighet

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2021-09-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.