Pågående planarbeten

I denna karta kan du se vilka planprojekt som pågår runtom i kommunen. Genom att klicka på den röda markeringen får du mer information om detaljplanen och kan ta del av planhandlingar. Det går också att söka efter pågående detaljplaner efter kommundel i listan nedan.

Öppna kartan över pågående planarbeten i fullskärm

Karta över pågående planarbeten

Ändring av detaljplan

Motverka ovarsam förtätning i villastaden

Danderyd

Busshållplatser mellan E18 och Rinkebyvägen

Detaljplaneprogram för Danderyds sjukhus

Gropen - Bostäder vid Gamla landsvägen Danderyd 3:95

Kabbelekan 14, f.d. Solgården - Särskilt boende

Kevingeskolan - Ny skola

Kvarteret Nyponet m.fl. - Bostadsbebyggelse

Nora Torg - Utveckling av torg och nya bostäder

Nytt badhus vid Mörby

Sjukhuset 7 - Ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus

Skeppet 10 - Parkering och upphävande av fastighetsplan

Solvärmen 1 - Komplettering av parhus inom Anneberg

Vågen och del av Svärdet - Bostäder och handel

Ändring av detaljplan - S3

Ändring av detaljplan - S367

Ändring av detaljplan - S379

Ändring av Svenska Kraftnäts anläggning

Djursholm

Djursholms torg - Bostäder och park

Gandvik 8 - Tillbyggnad av värdshuset

Grotte 1, 2 och 7 m.fl. - Upphävande av gällande tomtindelning och möjliggörande av nya fastigheter 

Gymnasiet 1 - Program för utveckling av skolområdet och idrottsplatsen

Gångfållor - Gångfållor vid Djursholms Ösby station och Vendevägen

Reidmar 7 och 8 - Flerbostadshus och radhus

Svitiod 41 och 42 - Tillbyggnad Viktor Rydbergs gymnasium

Enebyberg

Enebyängen del av Djursholm 2:335 m.fl. - Bostäder och planskild korsning

Brageskolan Orren 30 m.fl. - Utbyggnad av skola och idrottshall

Östra Eneby torg - Utvecklingsmöjligheter

Stocksund

Banvakten 1 och 2 - Nya bostäder vid entrén till Stocksund

Banvakten - Enkät om nya bostäder i Stocksund 10 dec-31 jan

Byggmästaren 19 - Möjliggöra för torn på byggnad

Invernessbacke 8 - Flerbostadshus på Invernessvägen

Klövergärdet 1 - Nya bostäder

Tranholmen 1:92 - Ny förskola på Tranholmen

Stocksundsskolan - Ombyggnad

Skogen 34 m.fl. - Infart till fastighet

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2022-12-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.