Nya bostäder vid kvarteret Kraftledningen

Detaljplan för kompletterande bostadsbebyggelse i området där den nu borttagna kraftledningen löpt i nord-sydlig riktning.

Kraftledningen 1 m.fl.: Inom markerat område planeras bostäder.

Aktuellt

Ett programförslag för kvarteret Kraftledningen var ute på remiss under perioden 19 mars till och med den 7 maj 2014. Ett samrådsmöte om programförslaget hölls den 9 april 2014.

Planförslaget kommer nu att bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Nästa tillfälle att lämna synpunkter blir när ett planförslag skickas ut på samråd.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 7 november 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för området kring Slånbärsvägen, väster om Enebybergsvägen och norr om Skogsviksvägen.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för kompletterande bostadsbebyggelse omkring i området i och med att den kraftledning som i dagsläget går rakt genom området, i nord-sydlig riktning tagits bort. Planområdet omfattar Kraftledningen 1-5, Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 samt grönområdet inom del av Danderyd 2:1, norr om Kabbelekan och väster om Slånbärsvägen.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt förfarande

Handlingar

Programhandling

Remissbrev

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.