Returpark vid Enebybergsvägen

Detaljplan för en returpark avsedd för återvinning och återbruk av exempelvis grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall.

Aktuellt

Den 13 juni 2018 hölls ett informationsmöte om den nya returpark som planeras i Danderyd. Här kan du ta del av de presentationer som visades:

Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg hälsar välkommen.

Returpark - Varför behövs en?

Johan Lausing, VD SÖRAB, förklarar vad en returpark är och berättar om behovet av en returpark.

Returpark - Processen

Josefin Pucher, avfallsplanerare Danderyds kommun, berättar om hur avfallshanteringen fungerar idag och behovet av en returpark i Danderyd.

Returpark - Vad är det?

Jonas Carlsson, planarkitekt Danderyds kommun, berättar om platsen och planprocessen.

Returpark - Miljöarbete

Johanna Leback, miljöchef SÖRAB, berättar om miljöarbetet som genomförs vid planering och drift av en returpark.

Planprocessen

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild som visar utökat förfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Frågor och svar

Generella frågor och svar om projektet

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 28 november 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för en returpark, längs med Enebybergsvägen. Fastigheterna som ingår i planområdet är del av Danderyd 2:143 och en mindre del av Djursholm 2:369.

Syftet med detaljplanen är att uppföra en returpark, en slags återvinningscentral med fokus på återbruk, där avfallet ses som en resurs och det kan ges möjlighet att köpa, hyra och laga varor på platsen.

Handlingar

Beslut om planuppdrag KS 2016-11-28 § 138
Beslut om lokalisering av återvinningscentral KS 2015-03-30 § 51

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jonas Carlsson
Jonas.carlsson@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-03-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.