Tyck till om nya bostäder vid Stocksunds entré

Vi vill att Danderyd ska vara en attraktiv plats för dagens och morgondagens invånare. Nu planerar vi att ta fram underlag för nya bostäder vid entrén till Stocksund, mellan Bengt Färjares väg och Stockholmsvägen. Under perioden 10 december - 31 januari har du möjlighet att tycka till om hur de nya bostäderna kan utformas.

Området är utpekat som ett utredningsområde i kommunens översiktsplan. Där föreslås ny bostadsbebyggelse och eventuella inslag av handel som skapar en entré till Stocksunds villastad. Nu har du möjlighet att tycka till om hur de nya bostäderna kan utformas. Vad är viktigt att ta hänsyn till när området utvecklas?

Inom det markerade området mellan Bengt Färjares väg och Stocksholmsvägen planeras nya bostäder.

Kommunens inriktning är att det markerade området bebyggs med minst fyra våningar för att projektet ska kunna vara genomförbart.

Enkäten som består av 11 frågor är öppen 10 december – 31 januari. I slutet finns öppna frågor där du kan dela allmänna tankar och synpunkter.

Här hittar du enkäten

Webbenkät om nya bostäder i Stocksund

Här kan du läsa mer om projektet

Projektsida för nya bostäder vid entrén till Stocksund (Banvakten)

Vad händer efter webbenkäten?

Enkätensvaren kommer att sammanställas och redovisas för kommunens politiker. De arbetas också in i det underlag för markanvisningstävlingen som kommunstyrelsen ska ta ställning till.

Enkäten är den första möjligheten efter den nya översiktsplanen att lämna synpunkter på en framtida bebyggelse på platsen. Under utvärdering av inkomna tävlingsförslag kommer de som bedöms genomförbara att ställas så att allmänheten kan lämna synpunkter på förslagen. Även dessa synpunkter sammanställs inför politiskt beslut om vilket förslag som vinner tävlingen. Det vinnande förslaget får en option att förvärva marken under viss tid.

Under den tiden påbörjas detaljplanearbete då nya tillfällen kommer att lämna synpunkter vid samråd och granskning enligt plan- och bygglagen. Först därefter kan kommunen besluta om att sälja marken och så småningom bevilja bygglov där den slutliga utformningen av byggnaden bestäms.

Uppdaterad: 2022-12-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.