Flerbostadshus Invernessbacke 8

Detaljplan för flerfamiljshus med cirka 12 lägenheter inom fastigheten Invernessbacke 8, Invernessvägen 7, i Stocksund.

Invernessbacke 8: Inom markerat område planeras bostäder.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild som visar standardförfarande, planförslag utformas.Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Kommunledningskontoret fick den 7 december 2016 i uppdrag av byggnadsnämnden att i en planprocess pröva möjligheten att uppföra ett flerfamiljshus inom fastigheten Invernessbacke 8, Invernessvägen 7. Den nuvarande byggnaden är nergången och fuktskadad varför den föreslås rivas och ersättas med ny byggnad.

Handlingar

Beslut om planuppdrag BN 2016-12-07 § 122

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.