Edsvikens vattensamverkan

Edsviken vattensamverkan arbetar för att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.

I Edsvikens vattensamverkan ingår kommunerna Sollentuna, Danderyd, Solna, Järfälla, Sundbyberg och Stockholm. Edsvikens stränder gränsar mot de tre förstnämnda medan övriga har avrinning till Edsviken via Igelbäcken. Avrinningsområdet som är 62 km² stort består till stor del av bebyggelse.

Edsviken vattensamverkan

Åtgärdsplan för renare vatten

Edsvikens vatten är bräckt och hem för både sötvattenlevande och marina arter. Havsviken är övergödd och hårt belastad av dagvattenavrinning från kommunerna inom avrinningsområdet. Tidigare okontrollerad avloppshantering har också satt sina spår. Detta har lett till syrebrist och begränsade villkor för växt- och djurliv.

Samverkan innebär bland annat att bygga upp gemensam kunskap kring Edsvikens värden och behov. Arbetet har resulterat i en verksamhets- och åtgärdsplan som revideras årligen. Rening av dagvatten från bebyggelsen inom avrinningsområdet är den mest prioriterade åtgärden tillsammans med en rad biotophöjande åtgärder, för fiskbeståndet och andra arter.

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-01-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.