Enebyberg: Dags att byta ut bullerskärmar

Enebyberg

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 1 augusti 2023 10:00

Den tekniska livslängden för bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen har passerat och det är dags att ersätta skärmarna.

Arbetet startar hösten 2022 och beräknas klart sommaren 2023. All information hittar du på projektsidan för bullerskyddsskärmarna.

Projektsida danderyd.se/bullerskarmarenebyberg

Så påverkas du

  • Arbetet sker i etapper utmed Enebybergsvägen och det kommer att vara viss begränsad framkomlighet för trafiken under arbetets gång. Vi hoppas på förståelse för detta.

Frågor?

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.