Strandpromenaden: Stenläggning och ny belysning vid Germaniaviken

Djursholm

Gäller från: 28 april 2023 09:00

Beräknas klart: 31 maj 2023 17:00

Danderyd har en lång kustlinje - en fantastisk tillgång såväl som ett stort ansvar. Kommunen underhåller och rustar löpande upp delar av strandpromenaden runt kommunen för att kajer och promenadstråk ska hålla fin standard. Under 2022-2023 får sträckan vid Germaniaviken ett lyft.

Nu är upprustningen av promenadstråket vid Germaniaviken nästan klar. Under våren 2023 kommer ny belysning på plats. Vi gör också viss stenbeläggning. Arbetet pågår 19-31 maj.

Så har promenaden rustats upp

  • Längs stråket har pergolor kommit på plats som ska fungera som stöd för klätterrosor och klematis. Vi har även bytt träplankor vid kajen.
  • Vi har anlagt nya möbelgrupper längs strandpromenaden vid Germaniaviken. Här finns nya solsoffor, parksoffor och bänkbord.
  • Vi har markerat stråket med storgatsten.
  • Vi ska montera belysning. Belysningen markerar stråket kvällstid och styrs av rörelsedetektorer som gör att lamporna främst lyser när folk passerar. Denna belysning är särskilt skonsam mot nattlevande varelser som fladdermöss och ugglor. Extra bra eftersom fladdermössen gärna jagar över vattenytan.

Vad planteras?

Det blir klätterrosor som ska få klättra på pergolorna. Det blir också vit klematis. En låg ligusterhäck ska rama in och skapa rum längs stråket.

Vi planterar också nya pilar för att komplettera hängpilarna på platsen. Vi planterar också en ny typ av alm som är resistent mot almsjuka.

Så påverkas du

  • Parken hålls öppen i sin helhet under byggtiden, men det är viss begränsad framkomlighet under arbetets gång.
  • Arbete pågår vardagar 7.00-16.30 och vissa moment kan innebära störande ljud. Tack för ditt tålamod.

Frågor

Kontakta kommunen