Klingsta: Vi rustar upp och utvecklar parken

Danderyd

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 30 september 2023 17:00

Varje år underhåller kommunen parker och utemiljöer för att de ska hålla en fin standard, uppmuntra till aktivitet och sätta guldkant på vardagen i Danderyd. Nu ska Klingsta park vid Nora strand få ett lyft och utvecklas som parkområde.

Bild: Klingsta park innan upprustningen.

I den lummiga parken intill Edsviken finns idag lekplats, utegym, tennisbana, promenadstråk, bänkar och insektshotell. 

Under sommaren 2023 utvecklar vi parkens kvalitéer och grönytor. Här blir det bland annat gärdesgård, nya träd och öppnare ytor.

Detta görs

Öppnare vattenspegel

Vi gör en större rensning av vass och kaveldun kring parkens damm, och gallrar täta träd/buskpartier. Syftet är att öppna upp ytterligare kring vattenspegeln.

Gärdesgård ramar in

Runt utegymmet anläggs en traditionell gärdesgård för att skapa en tydlig  och trevlig inramning.

Fler träd

Vi gör en så kallad successionsplantering med minst åtta nya träd i parken, alltså träd som ska blir framtidens stora parkträd.

Planteringen är del av vårt långsiktiga arbete med att plantera, säkra upp och skapa nästa generation med härliga, stora parkträd i Danderyd.

Ny mulltoa

Under våren undersöker vi möjligheterna att anlägga en stilren och permanent mulltoalett för parkens besökare.

Om detta är möjligt blir det en toalett av märket Alltoa som har ett fristående system som inte kräver vatten, el eller avlopp. Mulltoans process gör miljön luktfri både inne i huset och utanför.

1..jpg

(Foto: Produktbild från leverantören)

Så påverkas du

  • Under arbetets gång är det viss begränsad framkomlighet på platsen! Tack för förståelse!

Frågor

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.