Golfvägen/Mörbygårdsvägen: Vi åtgärdar gatubeläggningen

Danderyd

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 30 juni 2024 23:00

Vi behöver laga sättningar på gatubeläggningen vid Mörbygårdsvägen och Golfvägen 1-3. Kommunens entreprenör kommer vid ett fåtal tillfällen att stänga av delar av gång- och cykelbanan samt körbanan för att åtgärda brister.

DETTA SKA GÖRAS:
• Asfaltsbeläggningen behöver fräsas bort och ny asfalt kommer att läggas.
• Stenplattor, som satt sig efter tjällossningen, behöver också sättas om.

SÅ PÅVERKAS DU:
• Vi ber om tålamod med att beläggningsarbetet kan medföra en del störande buller.
• För att påverka trafikanter och verksamheter så lite som möjligt kommer entreprenören att göra asfalteringen dagtid främst under måndagar och helgdagar samt vardagar kvälls-/nattetid. Det handlar om åtgärder vid ett fåtal tillfällen under perioden maj-juni. 

Frågor

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.