Renovering av spårområde Danderydsvägen

Djursholm Danderyd

Gäller från: 30 mars 2024 12:00

Beräknas klart: 5 april 2024 18:00

Med start tisdagen den 2 april kommer renovering av spårområdet vid Roslagsbanans övergång på Danderydsvägen att påbörjas. Övergången stängs i tre dygn för att arbeten ska kunna utföras, trafiken hänvisas till närliggande vägar, se skyltning på plats.

Bilden visar arbetsytan samt skyltning på platsen.
Karta över aktuellt område med förklaringar.

Kör extra försiktigt och följ anvisningarna

Vänligen respektera trafikanordningarna. Kör extra lugnt och följ de anvisningar som skyltarna visar. Tänk på att det är en arbetsplats för de entreprenörer som utför uppdraget.

Informationsskyltar med vilka datum övergågen stängs sattes upp tio dagar innan arbetet påbörjades.

Så påverkas du

  • Övergången för Roslagsbanan vid Danderydsvägen stängs i tre dygn
  • Trafiken hänvisas till närliggande vägar, se skyltning på plats
  • Begränsad framkomlighet i närområdet
  • Trafikköer kan uppstå på platsen

Frågor?

Kontakta kommunen