Utbyte av vattenledningar på Dalkarlsvägen

Djursholm

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 27 september 2024 18:00

Från och med den 15 april kommer kommunen att ta upp arbetet med att byta ut ledningar för vatten, spill- och dagvatten på Dalkarlsvägen. Arbetsgången har kantats av överraskningar i marken vilket gör att planerat arbete tar längre tid. Detta är något som ofta händer i markentreprenader och vi arbetar hårt för att ha så god framdrift som möjligt och minimera påverkan för er boende.

Svarta ledningar i uppgrävt dike.

Under sommaren kommer vi stänga arbetet för semester enligt gällande regelverk. Vi kommer avsluta arbete under vecka 27 där vi snyggar till och gör området så bra som möjligt och lämnar området 2024-07-05. Arbetet med att fortsatt byta ut ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten på Dalkarlsvägen återupptas 2024-08-05. Arbetet utförs av JM Entreprenad på uppdrag av Danderyds kommun och beräknas vara klart hösten 2024.

Detta görs

  • Semesterstängt från 2024-07-08 till 2024-08-02, vecka 28-31.
  • JM Entreprenad återetablerar 2024-08-05, vecka 32.
  • Det är ca 100 meter ledningar som behöver rustas upp. Samtidigt renoveras servisen till nio fastigheter (kopplingen från huvudledning till fastighet).
  • Vi gräver i gatan och byter ut ledningsrör.
  • Vi asfalterar när arbetet är ledningsarbetet är slutfört.
  • Avetablering och återställande av övriga områden.

Så påverkas du

  • Det kommer att vara viss begränsad framkomlighet under arbetets gång.
  • Arbetet startar kl 7 på vardagar och innefattar visst buller.
  • I samband med upprustningen av serviser till fastigheterna kommer vattnet att behöva stängas av under korta stunder dagtid. Vi informerar berörda hushåll inför detta.

Vår ambition är att arbetet ska skapa så få störningar som möjligt. Vid frågor och funderingar går det bra att höra av sig enligt nedan.

Frågor direkt till entreprenören

Kim Bunnå, platschef, JM Entreprenad AB: 08-782 14 04

Frågor till Danderyds kommun

Kontakta kommunen