Golfbanevägen: Vi höjdanpassar gatan

Danderyd

Gäller från: 12 juni 2020 08:00

Beräknas klart: 30 januari 2021 17:00

Golfbanevägen höjdanpassas. Vägbanan höjs med 70 cm. Vägarbetet påbörjades hösten 2020 och är en del i den utveckling som pågår i Mörby centrum.

Mörby centrum utvecklas av flera aktörer parallellt. Skandia Fastigheter utvecklar centrumanläggningen och JM bygger nya bostäder utmed Golfbanevägen. Kommunen ansvarar för gator samt torg- och parkytor.

Golfbanevägen höjs för att passa intilliggande mark och nya byggnader. Det är en del av den detaljplan som finns för Mörby centrum.

När allt är klart kommer det bli en bättre gångbana utmed bostadshusen som sträcker sig runt kurvan mot Golfvägen.

Hur och när utförs arbetet?

 • Golfbanevägens ena körfält höjs i etapper utmed sträckan intill bostadsprojektet Condor.
 • Etapp 1 är sträckan från parkeringsgaraget och förbi de två första av JMs tre bostadshus. Arbetet med etapp 1 genomfördes under hösten 2020.
 • Etapp 2 är sträckan förbi det tredje bostadshuset och fram till övergångsstället vid södra delen av Mörby centrum (Golfvägen). Denna etapp genomförs under höst 2020 och vinter 2021. Arbetet utgår från när fastighetsbolaget JM färdigställer byggnation av den sista fastigheten.
 • Asfaltering sker under våren 2021.

Så påverkas du

Det är viss begränsad framkomlighet under arbetets gång. Vi gör anpassningar så att det trots vägarbetet ska vara enkelt att ta sig fram.

 • Biltrafik
  Två körfält hålls öppna för biltrafik.
 • Cykel- och gångbana
  En tillfällig gångbana anläggs bredvid den nuvarande gång- och cykelbanan för att göra plats åt både cyklister och gångtrafikanter.
 • Följ tillfällig skyltning på platsen för din och andras säkerhet!

Detta görs

 • Vi gör avspärrningar och förbereder vägarbetet.
 • Vi gör markarbete, höjer vägbanan och asfalterar sträckan.
 • Vi anlägger gångbana, förbereder gropar för träd, lägger plattor och kantsten.

Med anledning av att detaljplanearbete fortsätter i området på Kevingesidan är det enbart körfältet närmast bostadshusen som höjs i detta skede.

Frågor

Kontaktcenter

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.