Konstaterad fågelinfluensa i Danderyd

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: 29 maj 2023 16:00

Beräknas klart: 31 augusti 2023 17:00

Under våren har ovanligt många döda rävar observerats i kommunen. Analysresultat från SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) visar att rävarna har varit smittade av fågelinfluensa. Ha din hund och dess nos under uppsikt.

Om du hittar ett dött djur

  • Om du hittar döda djur uppmanas du att rapportera fyndet till Danderyds viltvårdare.
  • Undvik hantering eller hudkontakt och var särskilt vaksam om du har hund med dig. Den vanligaste smittvägen är att en räv/hund biter i ett smittat djur.

Kontakta Viltvårdarna Danderyd - Danderyd.se

Vad gör kommunen?

  • Kommunen har löpande dialog med våra viltvårdare och bevakar läget. Insamlade djur som bedöms utgöra en spridningsrisk förbränns.

För dig som har hund

Ha alltid din hund och dess nos under uppsikt, även i högt gräs. I Danderyds kommun gäller att hundar ska ha koppel året om. Men med anledning av fågelinfluensan bör hundägare vara extra uppmärksamma och inte låta hunden närma sig döda fåglar för att nosa.

För dig som har höns eller burfåglar

Tama burfåglar som vistas utomhus eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, till exempel höns, bör skyddas från att bli smittade. Utfodra fåglarna inomhus eller under tak. Du bör yta kläder och skor före du går in i deras utrymmen.

Läs mer hantering av höns och burfåglar på Jordbruksverket.se.

Fågelinfluensa - Jordbruksverket.se

Vanliga frågor och svar

Vad innebär fågelinfluensan för djur och natur i Danderyd?

Fåglar, främst skrattmåsar, som utgör den största källan för smittspridning, häckar i kolonier. När ett stort antal fåglar samlas på en liten yta finns det en hög risk att smittan sprids mellan dem.

Hittills har endast infekterade fåglar och rävar observerats på några platser i kommunen, men detta kan förändras. Det finns även en risk att djur som äter smittade fåglar, som exempelvis rävar och andra fyrbenta opportunistiska djur, kan drabbas.

Finns det risk att viruset sprider sig till människor?

Den variant av smittan som har konstaterats i kommunen bedöms ha låg sannolikhet att sprida sig till människor.

Läs mer

Fågelinfluensa - SVA

Fågelinfluensa - Folkhälsmyndigheten