Tips och råd vid värmebölja

Gäller från: Pågår just nu

Just nu är det varmt ute. Ihållande perioder av värme under sommaren kan både orsaka hälsoproblem och påverka hur vi behöver bete oss. Här ger vid råd och tips vid värmebölja.

Flicka dricker vatten på ute servering

Vatten

Under torra perioder behöver vi gemensamt spara på kranvattnet. Det är viktigt för att vattenverket ska hinna med att producera vatten, så att det räcker till alla. Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och är främst till för matlagning, dryck och hygien. Under varma och torra dagar används väldigt mycket dricksvatten för bevattning samt till att fylla pooler och vattenförbrukningen kan öka med över 35 %. Tillsammans måste vi hjälpas åt att få vattnet att räcka.

Så kan du hjälpa till att spara vatten

 • Använd inte vattenslang och vattenspridare. Vattna hellre med vattenkanna och vattna tidig morgon, kvälls- eller nattetid då vattnet inte dunstar.
 • Undvik vattenkrävande aktiviteter som att fylla pooler, högtrycksspolning och att tvätta bilen.
 • Duscha istället för att bada.
 • Ta korta duschar istället för långa. Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Laga droppande kranar och läckande toalettstolar.

Vattensmarta trädgårdstips

 • Om något i trädgården behöver vattnas; vattna med vattenkanna tidig morgon, på kvällen eller nattetid och undvik att vattna när det är som varmast så att vattnet inte avdunstar.
 • Spara regnvattnet från stuprör i en tunna och använd det för vattning.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Låt gräsmattan vara. Den återhämtar sig efter långvarig torka.
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under våren och sommaren. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Bra att veta:

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Läs mer på:

www.norrvatten.se

www.smhi.se

 

Eldning

Varmt och torrt väder medför en ökad brandrisk i skog och mark och risken för gräsbränder blir mycket hög. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Under värmeböljor går ofta msb ut med en avrådan från eldning eller ett eldningsförbud. Genom appen Brandrisk Ute kan du se vad som gäller just där du bor. Du laddar enkelt ned appen till din telefon genom App Store eller Google Play.

Brandrisk ute 

Avrådan från eldning

En avrådan från eldning innebär inte att det är eldningsförbud, men att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Tänk på att

 • Kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
 • Använd särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen.

Läs mer

Brandrisk Ute (msb)

Storstockholms brandförsvar (avrådan från eldning)

Storstockholms brandförsvar (eldningsförbud)

 

Hälsoeffekter av värmeböljor

Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig och det kan vara svårt att få ned temperaturen inomhus.

Värmens negativa effekter på hälsan omfattar ett vitt spektra från relativt milda symtom såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, till mer allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt. De negativa hälsoeffekterna av värme uppstår ofta redan samma dag eller efter en till två dagar efter att höga temperaturer noterats.

Riskgrupper

Grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara. Riskgrupperna vid värmebölja är:

 • Äldre
 • Kroniskt sjuka
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Små barn och gravida
 • Personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Varningar vid för höga temperaturer

SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga temperaturer för att man ska kunna sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället.

SMHI skickar ut:

 • Meddelande om höga temperaturer när dygnets högsta temperatur förväntas ligga mellan 26 och 30 grader Celsius under tre dagar i följd.
 • Gul varning när dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 30 grader Celsius eller mer under tre till fyra dagar i följd.
 • Orange varning när dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 30 grader Celsius under fem dagar i följd och/eller när dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 33 °C minst tre dagar i följd.

SMHI sprider meddelanden och varningar via smhi.se, appen SMHI Väder samt Sveriges Radio P1 och P4. Samma information finns även via krisinformation.se.

Folkhälsomyndighetens råd vid värmebölja 

 • Var uppmärksam på inomhustemperaturen. Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Risken ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.
 • Drick mer. Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som t.ex. grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
 • Ordna en sval miljö. Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
 • Ordna svalka. En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.
 • Ta det lugnt. Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • Förvara läkemedel rätt. Om ditt läkemedel är temperaturkänsligt finns information om förvaring på förpackningen eller i bipacksedeln.
 • Var uppmärksam! Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. vätskedrivande, kan dosen behöva justeras. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Läs mer på

Folkhälsomyndigheten.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.