Höjdvarningssytem vid Fribergabron

Danderyd

Gäller från: 1 juni 2020 07:00

Beräknas klart: 14 juni 2020 17:00

Kommunen monterar höghöjdshinder vid Fribergabron för att förhindra höga fordon från att köra in i bron.

Detta görs

  • Hårt och mjukt hinder monteras på båda sidor om bron för att förhindra påkörning. Den fria höjden där är 3,5 meter.
  • Det hårda hindret placeras 20 meter från bron i form av en balk.
  • Det mjuka hindret placeras 40 meter från bron och består av en liggande rördel placerad i fackverksstolpar.

Så påverkar det dig

  • Arbetet kommer att innebära vissa avstängningar i området. Det berör bland annat cykelbanan på Mörbygårdsvägen.
  • Barriär med tung avstängning sätts upp för att skydda gående och cyklister.

Frågor

Kontaktcenter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.