Tranholmen: Flottbron ligger kvar till 10 juni

Stocksund

Gäller från: 5 juni 2020 08:00

Beräknas klart: 11 juni 2020 18:00

Flottbron mellan Tranholmen och Svanholmsparken tas bort den 10 juni.

Bron tas normalt bort den 15 april varje år och i samband med detta börjar den så kallade skolbåten att köra skolbarn till och från Tranholmen.

Med anledning av covid-19 kommer bron att ligga kvar till den 10 juni. Ingen skolbåt erbjuds under vårterminen 2020.

Bakgrunden till förändringen är smittspridningen av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vi alla ska hålla ett avstånd till varandra. Skolbåten kan samla många personer på en relativt liten yta, fyra gånger per dag, till och från skolan. Detta skulle därmed strida mot dessa rekommendationer.

Bron gör det också möjligt för skolelever att ta sig hem på andra tidpunkter under skoldagen om det skulle behövas under rådande situation.

Detta innebär förändringen

  • Flottbron ligger kvar till den 10 juni 2020
  • Ingen skolbåt erbjuds elever på Tranholmen vårterminen 2020.
  • Tekniska kontoret ser till att bron märks upp ytterligare och har dialog med Sjöfartsverket om meddelande via UFS (Underättelse För Sjöfart).
  • Tekniska kontoret har en dialog med båtklubben TBK Brunnsbo om att de ordinarie bryggplatserna dröjer några veckor.
  • Sophämtningen kommer att utföras precis som vanligt på Tranholmen. Restavfall blir hämtat vid fastigheten. Matavfall lämnas i kärl utanför sophuset som vanligt.

Fel information i DanderydsAktuellt

I nummer 2 av tidningen DanderydsAktuellt som distribueras till alla hushåll i kommunen i april står det att Tranholmbron kommer att flyttas den 15 april, men detta är alltså inte korrekt. Tidningen trycktes innan beslutet om att låta bron vara kvar hade fattats.

Frågor

Kontaktcenter

Mer information om båtliv och hamnar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.