Utbyte av vattenledningar på Dalkarlsvägen

Djursholm

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 16 augusti 2024 16:00

Under vecka 15 (8-12 april) räknar E.ON med att bli klara med sitt arbete i anslutning till Dalkarlsvägen.  Från och med den 15 april kommer kommunen att ta upp arbetet med att byta ut ledningar för vatten, spill- och dagvatten på Dalkarlsvägen. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2024.

Svarta ledningar i uppgrävt dike.

Arbetet utförs av JM Entreprenad på uppdrag av Danderyds kommun.

Detta görs

  • E.ON avslutar och avetablerar sitt arbete under vecka 15.
  • JM Entreprenad återetablerar 2024-04-15.
  • Vi gräver i gatan och byter ut ledningsrör
  • Det är ca 100 meter ledningar som behöver rustas upp. Samtidigt renoveras servisen till nio fastigheter (kopplingen från huvudledning till fastighet).
  • Vi asfalterar när ledningsarbetet är slutfört.
  • Vi avetablerar och återställer övriga områden.

Så påverkas du

  • Det kommer att vara viss begränsad framkomlighet under arbetets gång.
  • Arbetet startar kl 7 på vardagar och innefattar visst buller.
  • I samband med upprustningen av serviser till fastigheterna kommer vattnet att behöva stängas av under korta stunder dagtid. Vi informerar berörda hushåll inför detta.

Vår ambition är att arbetet ska skapa så få störningar som möjligt. Vid frågor och funderingar går det bra att höra av sig enligt nedan.

Frågor direkt till entreprenören

Kim Bunnå, platschef, JM Entreprenad AB: 08-782 14 04

Frågor direkt till E.ON

Anes Bukaric, projektledare lokalnät: 073-07 94 703, anes.bukaric@eon.se

Frågor till Danderyds kommun

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.