Enebyberg: Vi anlägger en boulepark

Enebyberg

Gäller från: 26 maj 2021 16:00

Beräknas klart: 22 augusti 2021 17:00

Med start 1 juni förvandlar vi en grusplan i Enebyberg till en trivsam boulepark med plats för umgänge och spontanidrott. Boulebanor och parkmöbler är tillgängliga redan nu, parken i sin helhet står klar i slutet av sommaren.

Den lilla bouleparken anläggs på grusplanen mellan Enebydungens förskola och Spindelparken. Grusplanen användes senast som parkeringsplats under byggnationen av Enebybergs torg, men har sedan dess stått oanvänd. Nu är planen att platsen ska komma till liv med grönska och färg.

Boulebanorna i projektet är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på spontanidrott, där just boulebanor är ett av projektmålen. För att skapa en trivsam plats för möten, rekreation och spontanidrott kompletterar tekniska nämnden banorna med inramning, parkmöbler, träd och ängsplantering med mera.

Så formas bouleparken

  • Det blir tre boulebanor med tillhörande bänkar. Runt ytan kommer blommande äng att anläggas för att rama in och främja den biologiska mångfalden och framför allt gynna bin och andra pollinerande smådjur.
  • Vi placerar ut solsoffor, bord, stolar och parasoll för att skapa goda sittmöjligheter i parken, även i stark sol. Bänkbord placeras i parken för att även ge plats åt större sällskap eller skolklasser.
  • Vi anlägger ett mindre, multifunktionellt trädäck. Trädäcket kan fungera som en större sittbänk, en scen, ett soldäck eller varför inte ett litet dansgolv.
  • Vi placerar ut två redskap för utegym för att förstärka möjligheten till spontanidrott på platsen.
  • Vår ambition är också att plantera ett antal tallar i parken för att förstärka artens spridningssamband i området. Vi ska undersöka marken och se om det är möjligt att göra det. Plantering sker då till hösten.

MicrosoftTeams-image (42).png

När blir det klart?

Arbetet sker i etapper med start 1 juni. Parken i sin helhet ska stå klar i mitten på augusti. Boulebanor är på plats och kan användas redan nu, så även merparten av parkmöblerna. Nu fortsätter arbetet med att färdigställa parken med sommarblommor och ytterligare grönska.

Så påverkas du

  • Grusytan i sin helhet är avstängd fram till midsommar när vi anlägger boulebanor och ängsytor.
  • Gångvägen mellan parkstråket och Rosenvägen (genom skogspartiet) hålls öppen under byggtiden så att vårdnadshavare kan hämta/lämna barn på den intilliggande förskolan (Enebydungens förskola).
  • Arbetet kan komma att medföra vissa störande ljud. Framför allt är det anläggningen av boulebanorna och ängsytorna som innebär vissa ljudliga moment. Dessa moment förläggs så långt det är möjligt under dagtid (ej morgon) för att inte störa boende i området. Entreprenörens arbetstid är 07.00-16.30.

Bild: Kollage med inspirationsbilder som ger en uppfattning om hur parken formas. Obs produkterna är exempel.

Kontakta kommunen

Om satsningen på spontanidrott i Danderyds kommun